Дисертація БАБЕНКО АНТОНА ЮРІЙОВИЧА на тему: «ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА», подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник
кандидат юридичних наук, доцент
Глух Марина Василівна,
Університет державної фіскальної служби України,
завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, доцент
Миськів Леся Ігорівна,
Київський міжнародний університет,
завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

доктор юридичних наук, доцент
Оніщик Юрій Віталійович,
Академія праці, соціальних відносин і туризму,
завідувач кафедри конституційного, адміністративного та господарського права

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Висновок експертизи щодо відсутності академічного плагіату

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика