Tel: +3 8(044) 228-10-31
Email: siplasl2019@gmail.com

Дисертація ГОРБАЧА АНДРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА на тему: «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА», подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник
доктор юридичних наук, доцент
Дрозд Олексій Юрійович
Національна академія внутрішніх справ, т.в.о. завідувача докторантури та аспірантури

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник
Гетьман Євген Анатолійович,
Національна академія правових наук України, головний науковий співробітник
відділу координації правових досліджень

кандидат юридичних наук, доцент
Кондратенко Віталій Миколайович,
Центральноукраїнський державний педагогічний
університет ім. В. Винниченка,
доцент кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Висновок експертизи щодо відсутності академічного плагіату

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика