Тел: +3 8(044) 228-10-31
Пошта: siplasl2019@gmail.com

На засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01
у Науково-дослідному інституті публічного права
за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2 А
відбудеться прилюдний захист дисертації ХАРЧЕНКО ВІТАЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА на тему: «ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник

доктор юридичних наук, доцент
Дрозд Олексій Юрійович,
Національна академія внутрішніх справ,
т.в.о. завідувача докторантури та аспірантуриО

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
Шатрава Сергій Олександрович,
Харківський національний університет внутрішніх справ,
професор кафедри адміністративної діяльності поліції


кандидат юридичних наук
Шкарупа Костянтин Вікторович,
Національна академія прокуратури України,
викладач відділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях Інституту підвищення кваліфікації прокурорів

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Висновок експертизи щодо відсутності академічного плагіатуВ

 

 

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика