Tel: +3 8(044) 228-10-31
Email: siplasl2019@gmail.com

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ВИШНЕВСЬКОГО МИХАЙЛА ВАЛЕНТИНОВИЧА на тему: “АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ СУДУ В УКРАЇНІ”

Науковий керівник

кандидат юридичних наук, доцент

Пайда Юрій Юрійович,

Ужгородський національний університет,

доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України,

Діденко Сергій Володимирович

Херсонський інститут «Міжрегіональної Академії управління персоналом»,

директор

доктор юридичних наук, старший дослідник

Іванищук Андрій Анатолійович,

Дніпровський районний суд міста Херсона,

Голова суду

Захист відбудеться «31» травня 2019 р. о 9.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного права за адресою: 03035, м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: 03035, м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика