Tel: +3 8(044) 228-10-31
Email: siplasl2019@gmail.com

Дисертація КІЦУЛА СЕРГІЯ ЮРІЙОВИЧА на тему: ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ГАЗОДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ” подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності: 12.00.07 – “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право”

Науковий керівник

доктор юридичних наук, доцент

Дрозд Олексій Юрійович,

Національна академія внутрішніх справ,

начальник відділу докторантури та ад’юнктури

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор

Джафарова Олена В’ячеславівна,

Харківський національний університет внутрішніх справ

професор кафедри адміністративної діяльності поліції

кандидат юридичних наук, доцент

Сокуренко Олена Анатоліївна,

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

старший викладач кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності

Захист відбудеться «30» травня 2019 р. о 9.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного права за адресою: 03035, м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: 03035, м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика