Tel: +3 8(044) 228-10-31
Email: siplasl2019@gmail.com

Дисертація КОГУТИЧА ЄВГЕНА ДЕЗИДЕРІЙОВИЧА на тему:АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ В УКРАЇНІ” на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук зі спеціальності: 12.00.07 – “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право”

Науковий керівник

доктор юридичних наук, доцент

Дрозд Олексій Юрійович,

Національна академія внутрішніх справ,

начальник відділу докторантури та аспірантури

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, доцент

Манжула Андрій Анатолійович,

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

професор кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності

доктор юридичних наук, доцент

Короєд Сергій Олександрович,

Адвокатське об’єднання «ГЕСТОРС ІНТЕР»,

адвокат

Захист відбудеться «31» травня 2019 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного права за адресою: 03035, м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: 03035, м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика