Tel: +3 8(044) 228-10-31
Email: siplasl2019@gmail.com

Дисертація ПАРХАНОВА ГЕНРІ РОМАНОВИЧА на тему: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ” на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук зі спеціальності: 12.00.07 – “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право”

Науковий керівник

доктор юридичних наук, професор

Шатрава Сергій Олександрович,

Харківський національний університет внутрішніх справ,

професор кафедри адміністративної діяльності поліції

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор

Соболь Євген Юрійович,

Центральноукраїнський державний педагогічний

Університет імені Володимира Винниченка,

завідувач кафедри державно-правових дисциплін та

адміністративного права

кандидат юридичних наук, доцент

Басс Вікторія Олександрівна,

Національна академія внутрішніх справ,

доцент кафедри поліцейського права

Захист відбудеться «30» травня 2019 р. о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного права за адресою: 03035, м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: 03035, м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика