Дисертація ЗУБКО ОКСАНИ МИХАЙЛІВНИ на тему: «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ», подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник

кандидат юридичних наук
Оксінь Віталій Юрійович,
Науково-дослідний інститут публічного права,
перший заступник директора
 
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, доцент
Гаруст Юрій Віталійович,
Сумський державний університет,
завідувач кафедри адміністративного, господарського права
та фінансово-економічної безпеки
 
кандидат юридичних наук, доцент
Большаков Вадим Натанович,
Державне підприємство «Укроборонсервіс»,
провідний науковий співробітник

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика