Дисертація МОГІЛЕВСЬКОЇ ЛЮДМИЛИ ГЕННАДІЇВНИ на тему: ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ДИТИНИ” на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук зі спеціальності: 12.00.07 – “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право”

Науковий керівник
доктор юридичних наук, професор
Музичук Олександр Миколайович,
Харківський національний університет внутрішніх справ,
декан факультету № 1
 
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, доцент
Дрозд Олексій Юрійович,
Національна академія внутрішніх справ,
начальник відділу докторантури та аспірантури

кандидат юридичних наук
Шкарупа Костянтин Вікторович,
Національна академія прокуратури України,
директор ННІ заочного навчання та підвищення кваліфікації
 

Захист відбудеться «15» липня 2019 р. о 900 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01 в Науково-дослідному інституті публічного права за адресою: 03035, м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: 03035, м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика