Дисертація КОВАЛЬЧУКА СЕРГІЯ ПАВЛОВИЧА на тему: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ” на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук зі спеціальності: 12.00.07 – “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право”

Науковий керівник
Заслужений юрист України,
доктор юридичних наук, доцент
Чижмарь Катерина Іванівна,
Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України,
директор

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
Мосьондз Сергій Олександрович,
Університет сучасних знань,
проректор з навчальної та наукової роботи

кандидат юридичних наук
Нікітін Володимир Вікторович,
Міністерство юстиції України,
начальник відділу розгляду звернень у сферах державної реєстрації

Захист відбудеться «16» липня 2019 р. о 900 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного права за адресою: 03035, м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: 03035, м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента

 

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика