Дисертація КАЛАШНІКОВОЇ ОЛЕНИ ВОЛОДИМИРІВНИ на тему: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ДЕРЖАВНІЙ МИТНІЙ СПРАВІ УКРАЇНИ” на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук зі спеціальності: 12.00.07 – “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право”

Науковий керівник
доктор юридичних наук, доцент
Миськів Леся Ігорівна,
Київський міжнародний університет,
завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, доцент
Дрозд Олексій Юрійович,
Національна академія внутрішніх справ,
т.в.о. завідувача докторантури та аспірантури

доктор юридичних наук, доцент
Пчелін Віталій Борисович,
Харківський національний університет внутрішніх справ,
доцент кафедри адміністративної діяльності поліції факультету № 3
 

Захист відбудеться «16» липня 2019 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного права за адресою: 03035, м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А
 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: 03035, м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика