Тел: +3 8(044) 228-10-31
Пошта: siplasl2019@gmail.com

Дисертація СЕЗОНОВОЇ ОЛЬГИ МИКОЛАЇВНИ  на тему: “АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ” на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук зі спеціальності: 12.00.07 – “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право”

Науковий керівник:
доктор юридичних наук, професор,
Шатрава Сергій Олександрович,
Харківський національний університет внутрішніх справ,
професор кафедри адміністративної діяльності поліції

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, доцент,
Дрозд Олексій Юрійович,
Національна академія внутрішніх справ,
т.в.о. завідувача докторантури та аспірантур

кандидат юридичних наук, доцент,
Новіков Віталій Володимирович,
Головне управління Національної поліції в Харківській області,
начальник сектору з питань пенсійного забезпечення 

Захист відбудеться «17» липня 2019 р. о 900 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного права за адресою: 03035, м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: 03035, м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Вiдгук офіційного опонента

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика