Тел: +3 8(044) 228-10-31
Пошта: siplasl2019@gmail.com

Дисертація ПОВИДИША ВЛАДИСЛАВА ВОЛОДИМИРОВИЧА на тему: ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНИ” на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук зі спеціальності: 12.00.07 – “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право”

Науковий керівник
доктор юридичних наук, доцент
Дрозд Олексій Юрійович,
Національна академія внутрішніх справ,
начальник відділу докторантури та аспірантури

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
Безпалова Ольга Ігорівна,
Харківський національний університет внутрішніх справ,
завідувач кафедри адміністративної діяльності поліці

кандидат юридичних наук
Колінько Цагік Вазгенівна,
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,
заступник директора навчально-наукового інституту заочного навчання
та підвищення кваліфікації

Захист відбудеться «15» липня 2019 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01 в Науково-дослідному інституті публічного права за адресою: 03035, м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: 03035, м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика