Дисертація ПЕДАНА АРТЕМА ІГОРОВИЧА на тему: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ” на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук зі спеціальності: 12.00.07 – “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право”

Науковий керівник 
кандидат юридичних наук, доцент
Логвиненко Микола Іванович,
Сумський державний університет,
доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово- економічної безпеки

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, доцент
Правоторова Ольга Михайлівна,
Херсонський державний університет,
професор кафедри адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності

кандидат юридичних наук
Сердюк Євгеній Васильович,
Інститут права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»,
доцент кафедри конституційного права та теоретико-правових дисциплін

Захист відбудеться «22» липня 2019 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного права за адресою: 03035, м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: 03035, м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика