СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Данилюк Анастасія Василівна

Назва дисертації: Адміністративно-правові засади здійснення державного контролю за безпечністю харчових продуктів

Науковий керівник: Панькова Лілія Олександрівна

На здобуття наукового ступеня: кандидат юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право