СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.503.056

Чернякович Євгіне Ашотівна

Назва дисертації: «Нормотворча діяльність Міністерства внутрішніх справ України (загальнотеоретичний
аспект)
»

Науковий керівник: Осауленко Андрій Олександрович

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 Право