ОПРИЛЮДНЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ ТА ВІДГУКІВ ОФІЦІЙНИХ ОПОНЕНТІВ 2020.12

24.12.2020

Шморгун Вячеслав Віталіойвич

кандидат юридичних наук

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

24.12.2020

Шулежко Віктор Петрович

кандидат юридичних наук

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО У СПРАВАХ ПРО ПРОТИПРАВНІСТЬ ДІЙ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В УКРАЇНІ

23.12.2020

Аблов Євгеній Валерійович

кандидат юридичних наук

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПРОХОДЖЕННЯМ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

23.12.2020

Калашніков Гліб Юрійович

кандидат юридичних наук

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ У СФЕРІ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

22.12.2020

Осипчук Антоніна Віталіїївна

кандидат юридичних наук

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІММІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

21.12.2020

Мельник Юрій Володимирович

кандидат юридичних наук

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

21.12.2020

Колесник Ярослав Васильович

кандидат юридичних наук

ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

21.12.2020

Савицька Наталія Адамівна

кандидат юридичних наук

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ НОТАРІАТУ З ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

18.12.2020

Чернюк Алла Юріївна

кандидат юридичних наук

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У ПРОЦЕСІ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

18.12.2020

Семенников Сергій Володимирович

кандидат юридичних наук

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

17.12.2020

Шерстюк Ганна Миколаївна

кандидат юридичних наук

ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

17.12.2020

Зирін Богдан Олександрович

кандидат юридичних наук

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

16.12.2020

Пастушенко Віталій Анатолійович

кандидат юридичних наук

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС
МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В УКРАЇНІ

16.12.2020

Коваленко В’ячеслав Васильович

кандидат юридичних наук

ЗАХИСТ ПРИРОДНОГО ДОВКІЛЛЯ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ СУДАМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ