ОПРИЛЮДНЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ ТА ВІДГУКІВ ОФІЦІЙНИХ ОПОНЕНТІВ 2020.12

24.12.2020

Шморгун Вячеслав Віталіойвич

кандидат юридичних наук

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

24.12.2020

Шулежко Віктор Петрович

кандидат юридичних наук

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО У СПРАВАХ ПРО ПРОТИПРАВНІСТЬ ДІЙ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В УКРАЇНІ

23.12.2020

Аблов Євгеній Валерійович

кандидат юридичних наук

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПРОХОДЖЕННЯМ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

23.12.2020

Калашніков Гліб Юрійович

кандидат юридичних наук

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ У СФЕРІ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

22.12.2020

Осипчук Антоніна Віталіїївна

кандидат юридичних наук

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІММІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

21.12.2020

Мельник Юрій Володимирович

кандидат юридичних наук

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

21.12.2020

Колесник Ярослав Васильович

кандидат юридичних наук

ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

21.12.2020

Савицька Наталія Адамівна

кандидат юридичних наук

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ НОТАРІАТУ З ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

18.12.2020

Семенников Сергій Володимирович

кандидат юридичних наук

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

17.12.2020

Шерстюк Ганна Миколаївна

кандидат юридичних наук

ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

17.12.2020

Зирін Богдан Олександрович

кандидат юридичних наук

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

16.12.2020

Пастушенко Віталій Анатолійович

кандидат юридичних наук

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС
МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В УКРАЇНІ

16.12.2020

Коваленко В’ячеслав Васильович

кандидат юридичних наук

ЗАХИСТ ПРИРОДНОГО ДОВКІЛЛЯ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ СУДАМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ