СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.503.029

Жерьобкіна Євгенія Анатоліївна

Назва дисертації: «Адміністративно-правові основи впровадження прецедентного права в системі правосуддя України»

Науковий керівник: Гаруст Юрій Віталійович

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 Право