СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.503.041

Колісник Анна Сергіївна

Назва дисертації: «Адміністративно-правовий режим забезпечення законності у галузі митно-сервісних відносин»

Науковий керівник: Шаповал Роман Володимирович

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 Право