СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.503.045

Гусейнов Ільгар Вугар огли

Назва дисертації: «Теоретичні аспекти механізму реалізації норм фінансового права»

Науковий керівник: Россіхіна Галина Володимирівна

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 Право