СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.503.047

Майданевич Ганна Анатоліївна

Назва дисертації: «Адміністративно-правове регулювання виконання судових рішень в Україні»

Науковий керівник: Світличний Олександр Петрович

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 Право