СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.503.050

Гончаренко Світлана Юріївна

Назва дисертації: «Адміністративно-правове
регулювання у сфері віртуальних активів
»

Науковий керівник: Коваленко Анатолій Анатолійович

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 Право