СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.503.051

Макаренко Юлія Сергіївна

Назва дисертації: «Державний контроль у сфері
земельних ресурсів
»

Науковий керівник: Курило Інна Володимирівна

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 Право