СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.503.052

Машевська Оксана Петрівна

Назва дисертації: «Суддя як суб’єкт правопорушень, пов’язаних з корупцією: адміністративно-правовий аспект»

Науковий керівник: Курило Володимир Іванович

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 Право