СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.503.053

Бахтіяров Узеїр Маїл

Назва дисертації: «Нормотворча діяльність Міністерства внутрішніх справ України (загальнотеоретичний аспект)»

Науковий керівник: Надобко Сергій Володимирович

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 Право