СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.503.054

Заверуха Володимир Георгійович

Назва дисертації: «Адміністративно-правове регулювання нормотворчої  діяльності в Україні»

Науковий керівник: Тімашов Віктор Олександрович

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 Право