АСПІРАНТУРА

Сорока Лариса Володимирівна

Завідувачка аспірантурою та докторантурою доктор юридичних наук, професор

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої статті 13, частин восьмої і дев’ятої статті 15, пункту 1 частини другої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», з урахуванням рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 09.02.2017 (протоколів № 39/1, 39/2), Наказом Міністертва освіти і науки України від 10.02.2017 року за № 28-л, Науково-дослідному інститу публічного права була видана ліцензія на освітню діяльність (у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні. В цьому ж році був створений відділ аспірантури і доктарантури Науково-дослідного інституту публічного права та проведений перший набір здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.