СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.503.010

Даниленко Анна Олександрівна

Назва дисертації: «Засади публічного адміністрування в Україні»

Науковий керівник: Куркова Ксенія Миколаївна

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 Право