СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.503.019

Красногор Владислав Олександрович

Назва дисертації: «Організаційно-правові засади забезпечення нотаріальної таємниці»

Науковий керівник: Дніпров Олексій Сергійович

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 Право