СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.503.017

Мішегліна Валерія Миколаївна

Назва дисертації: «Юридична символіка: традиції та новації»

Науковий керівник: Дрозд Олексій Юрійович

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 Право