СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.503.021

Толстолуцька Марина Миколаївна

Назва дисертації: «Провадження у справах з митних спорів в адміністративному судочинстві України»

Науковий керівник: Оніщик Юрій Віталійович

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 Право