СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.503.015

Труба Роман Михайлович

Назва дисертації: «Адміністративно-правове регулювання діяльності Державного бюро розслідувань»

Науковий керівник: Монаєнко Антон Олексійович

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 Право