СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.503.014

Захарченко Олександр Сергійович

Назва дисертації: «Адміністративно-правове регулювання післядипломної освіти поліцейських в Україні»

Науковий керівник: Білик Вадим Миколайович

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 Право