SCIENTIFIC COLLECTIONS

Збірник наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права» засновано у 2015 році Науково-дослідним інститутом публічного права для опублікування творчого доробку науковців з метою узагальнення та поширення досвіду роботи наукових підрозділів інституту та інших наукових установ та вищих навчальних закладів юридичного спрямування у галузі правового розвитку. Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 21525-11425 Р від 08.09.2015 р.

Збірник наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права» включено до переліку наукових фахових видань (Категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін на підставі Наказу Міністерста освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. (Додаток 1).

Науковий вісник публічного та приватного права включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Advanced Space Law – це піврічний журнал із відкритим доступом, що рецензується і зосереджується на теоретичних та концептуальних проблемах у сфері космічного права. Журнал був створений Міжнародним товариством філософії та космології (ISPC) та Науково-дослідним інститутом публічного права 
 
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ КВ No 23886-13726Р, 11 травня 2019 р.
 
Ключовою місією журналу Advanced Space Law є сприяння обміну та співпраці між науковцями з міжнародного космічного права (публічне та міжнародне приватне право), юристами національних юридичних галузей та у галузі досліджень космосу. Журнал зосереджується на інноваційних дослідженнях в галузі повітряного та космічного права, одночасно підтримуючи верховенство права як користь для національних держав та їх комерційних суб’єктів, що працюють у повітряному та космічному сферах.

Науковий юридичний журнал «Юридична наука» (УДК 34)

Журнал заснований в 28.02.2011 р. та виходить щомісяця.

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 20692-10492 ПР від 28.04.2014р. ISSN 2222-5374.

З ініціативи вчених Громадських організацій «Пенітенціарна асоціація України» та приватної установи «Науково-дослідний інститут публічного права», започатковано видання журналу «Вісник Пенітенціарної асоціації України». Ця ініціатива відображає прагнення українських і зарубіжних науковців до наукового осмислення історичного поступу та сучасного розвитку юридичної науки і практики, дослідження правових і наукових концепцій. Такі висновки засновників журналу та його редакційної колегії ґрунтуються на тому, що сучасний стан людської цивілізації, особливо це характерно для передових країн, все більшою мірою характеризується подоланням ліберальних цінностей вільного ринку і конкуренції та встановленням суспільних відносин на принципах колективізму, соціальної справедливості, солідарності та взаємодопомоги, які завжди були і залишаються наріжними каменями юридичних відносин.
 
Науковий журнал «Вісник Пенітенціарної асоціації України» включено до категорії «Б» переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін (Наказ МОН України від 28.12.2019 №1643).
Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Юридичні науки” є офіційно зареєстрованим, продовжуваним, рецензованим науковим виданням з відкритим доступом (Свідоцтво про реєстрацію: Серія КВ №22442-12342Р). Журнал включено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань МОН України з юридичних наук (Спеціальності: 081-Право, 262-Правоохоронна діяльність), згідно Наказу МОН України № 409 від 17.03.2020.
Журнал виходить щомісячно. Видання включено Міжнародним центром періодичних видань (ISSN International Centre, Paris, France) до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації з числовим кодом ідентифікації:  ISSN 2520-2308 (print), ISSN 2709-5452(online). Після рецензування та підтвердження про прийом статей, усі матеріали розміщуються на офіційному веб-сайті журналу. 
Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки” є офіційно зареєстрованим, рецензованим науковим виданням з відкритим доступом (Свідоцтво про реєстрацію: Серія КВ №22443-12343Р). Журнал включено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань МОН України з економічних наук (Спеціальності: 051-Економіка, 071-Облік і оподаткування, 072-Фінанси, банківська справа та страхування, 073-Менеджмент, 075-Маркетинг, 076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 241-Готельно-ресторанна справа, 281-Публічне управління та адміністрування, 292-Міжнародні економічні відносини), згідно Наказу МОН України № 1643 від 28.12.2019. 
Журнал виходить щомісячно. Видання включено Міжнародним центром періодичних видань (ISSN International Centre, Paris, France) до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації з числовим кодом ідентифікації:  ISSN 2520-2294 (print), ISSN 2709-5444 (online).