НАУКОВІ ЗБІРНИКИ

Збірник наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права» засновано у 2015 році Науково-дослідним інститутом публічного права для опублікування творчого доробку науковців з метою узагальнення та поширення досвіду роботи наукових підрозділів інституту та інших наукових установ та вищих навчальних закладів юридичного спрямування у галузі правового розвитку. Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 21525-11425 Р від 08.09.2015 р.

Збірник наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права» включено до переліку наукових фахових видань (Категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін на підставі Наказу Міністерста освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. (Додаток 1).

Науковий вісник публічного та приватного права включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії публічного адміністрування, адміністративного, конституційного, цивільного, трудового, екологічного, кримінального і кримінально-процесуального права.

Advanced Space Law — це піврічний журнал із відкритим доступом, що рецензується і зосереджується на теоретичних та концептуальних проблемах у сфері космічного права. Журнал був створений Міжнародним товариством філософії та космології (ISPC) та Науково-дослідним інститутом публічного права 
 
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ КВ No 23886-13726Р, 11 травня 2019 р.
 
Ключовою місією журналу Advanced Space Law є сприяння обміну та співпраці між науковцями з міжнародного космічного права (публічне та міжнародне приватне право), юристами національних юридичних галузей та у галузі досліджень космосу. Журнал зосереджується на інноваційних дослідженнях в галузі повітряного та космічного права, одночасно підтримуючи верховенство права як користь для національних держав та їх комерційних суб’єктів, що працюють у повітряному та космічному сферах.