Educational manuals

Посібник

Бабіков О. П.

Наук.-дослід. ін-т публіч. права – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2022. – 392 с.

У  виданні досліджено основні засади правового регулювання організації та проведення негласних (слідчих) розшукових дій, тактичні прийоми, що використовуються учасниками кримінального провадження під час їх проведення, наведено зразки процесуальних документів та надано рекомендації
щодо їх складання з урахуванням особливостей, притаманних кожному НС(Р)Д.

Практичний посібник

Бабіков О. П. Бабіков О. С.

Наук.-дослід. ін-т публіч. права – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2022. – 374 с.

У виданні досліджено теоретичні та практичні аспекти, пов’язані зі складанням та використанням документів, використанням електронних інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем у кримінальному провадженні з урахуванням змін, внесених у законодавство в зв’язку із введенням військового стану. Наведено основні вимоги до документів та запропоновано зразки найбільш застосованих процесуальних документів, які складаються учасниками кримінального провадження. Для слідчих та адвокатів буде в нагоді перелік питань, що ставляться при призначенні експертиз. 

При підготовці посібника використано матеріали кримінальних проваджень, адвокатських досьє, судових справ, аналітичні та дослідні матеріали правоохоронних органів, судову практику. 

Практичний посібник

Олійник О. С., Бабіков О. П.

НДІ публіч. права. – Харків : Право, 2021. – 416 с.

У виданні досліджено форми фіксації процесуальних дій і рішень у кримінальному провадженні, відображено особливості використання різноманітних електронних інформаційних систем під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень, надано зразки найбільш застосованих процесуальних документів, що складаються учасниками кримінального провадження.

При підготовці посібника використано матеріали кримінальних проваджень, адвокатських досьє, аналітичні та дослідні матеріали правоохоронних органів, судову практику.