НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Посібник

Бабіков О. П.

Наук.-дослід. ін-т публіч. права – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2022. – 392 с.

У  виданні досліджено основні засади правового регулювання організації та проведення негласних (слідчих) розшукових дій, тактичні прийоми, що використовуються учасниками кримінального провадження під час їх проведення, наведено зразки процесуальних документів та надано рекомендації
щодо їх складання з урахуванням особливостей, притаманних кожному НС(Р)Д.

Практичний посібник

Олійник О. С., Бабіков О. П.

НДІ публіч. права. – Харків : Право, 2021. – 416 с.

У виданні досліджено форми фіксації процесуальних дій і рішень у кримінальному провадженні, відображено особливості використання різноманітних електронних інформаційних систем під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень, надано зразки найбільш застосованих процесуальних документів, що складаються учасниками кримінального провадження.
При підготовці посібника використано матеріали кримінальних проваджень, адвокатських досьє, аналітичні та дослідні матеріали правоохоронних органів, судову практику.