Порядок денний конференції та загальних зборів ГО “Академія адміністративно-правових наук” 28 жовтня 2019 р.