НАША СИМВОЛІКА

ГЕРАЛЬДИЧНИЙ ЗНАК-ЕМБЛЕМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Круг, у якому вміщено геральдичний  щит пурпурового кольору із розташованими в його полі золотими терезами богині правосуддя Феміди, на діагоналях яких два золоті смолоскипи, символи світоча знань. 

Поверх усього золота книга-кодекс із геральдичною розеткою на оправі. У чорній главі щита три срібні фоліанти з сімома застібками. На першому та третьому чорні літери «Альфа» та «Омега», на центральному латинський напис «IUS PUBLICUM» -публічне право.  Довкола геральдичного щита вміщено назву організації українською та англійською мовами.

Круг, (коло) в який вписано геральдичний знак-емблему є символом досконалості, а також втіленням фрази «дослідження кола питань, дотичних до публічного права». 

Щит є обов’язковим елементом будь-якого герба. Колір пов’язаний із тим моментом, що до сфери публічного права відноситься у тому числі й конституційне право. Кольором символіки Конституційного суду України є пурпуровий (темно-червоний), того ж кольору і мантії суддів Конституційного суду. 

Антична культура, від якої походить європейська традиція права, вважала богиню справедливості та правосуддя Феміду (у римській версії – Юстицію) наділеною кількома атрибутами, а саме: пов’язкою на очах задля неупереджності, терезами в руках для “зважування” провини та мечем для покарання у разі доведеної провини засудженого. 

Ключовий символ зваженості та неупередженості рішень – терези.

Смолоскип, світоч, у символіці часто вживається як уособлення світла істини, знань, що характерне для символіки науки та досліджень.

Книга звичного нам вигляду називається “кодекс”  –  зшиток, але водночас кодекс – це  звід законів.

Книга символізує найдавніший писемний правничий документ періоду розквіту Русі-України –  “Руську правду”, що уособлює зв’язок з могутньою Руською державою періоду правління Ярослава Мудрого, в часи якого формується перший правничий документ на землях України. Оправу оздоблено геральдичною розеткою специфічної форми. 

Вона є найдавнішим і найдовше уживаним знаком Київської держави та руських князів. Вперше фіксується на підвісці часів князі Святослава близько 965 р. Надалі у формі стилізованої троянди або зірки – уживана в усіх головних династичних гілках руського княжого роду та в гербах княжих родин пізнього Середньовіччя та раннього Нового часу. Так само вживалася за правління великого князя Ярослава Володимировича «Мудрого», з яким пов’язана «Руська правда».

Розгорнуті фоліанти вгорі є символом науки. Застібок на книжках сім, бо дослідники геральдики, вважають, що сім застібок на книзі символізують сім основних предметів середньовічного освіти, “сім вільних наук/мистецтв” (лат. septim artes liberalis), якими вважалися: 

  1. Граматика; 
  2. Риторика; 
  3. Діалектика;
  4. Арифметика; 
  5. Геометрія; 
  6. Астрономія; 
  7. Музика. 
 На фоліантах розміщено грецькі літери «Альфа» та Омега». Це назви літер грецького алфавіту: альфа — перша, омега — остання. Вислови «Альфа й Омега», або «Від Альфи до Омеги» трактуються наступним чином:

Початок і кінець (від початку до кінця) чого-небудь.

Щось повністю, цілком, у всьому охопленні.

Найголовніше, сутність будь-якого явища, процесу.

«Від початку до кінця».

Чорний (діамантовий) колір глави щита геральдично називають “діамантовим”,  з тої причини що дорогоцінний діамант є похідним від кам’ яно-вугільної породи. Серед чеснот, за які відповідає діамантовий, геральдичний колір є стриманість, освіченість та  втаємниченість.