ПРО НАС

Науково-дослідний інститут публічного права є інститутом громадянського суспільства, який, формально не входячи до складу механізму держави, тісно взаємодіє з ним. Інститут створений провідними юристами – науковцями, докторами юридичних наук України.
Дата створення: червень 2015 року

За ці роки Інститут став потужним центром, який об’єднує багатьох провідних вчених-адміністративістів, які беруть постійну участь в наукових заходах Інституту, в тому числі в атестації здобувачів вищої кваліфікації – кандидатів юридичних наук та докторів філософії в галузі права.

Метою діяльності Інституту є проведення наукових досліджень та науково-технічних розробок у сфері права для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, сталого розвитку, національної безпеки України та підвищення якості життя населення, супровід грантової діяльності юридичних осіб.

В Інституті відкриті аспірантура та докторантура за спеціальністю 081 «Право», діє спеціалізована вчена рада.

ПІДРОЗДІЛИ

Інститут спеціалізується на вирішенні проблем:

1) розвитку виробничого підприємництва;

2) розвитку органів місцевого самоврядування – в першу чергу з питань забезпечення фінансової самодостатності за рахунок розвитку підприємництва;

3) зниження кількості і ставок оподаткування;

4) дерегуляції підприємництва:

а) зниження до мінімуму кількості видів діяльності, яка підлягає ліцензуванню;

б) зниження кількості і повноважень контролюючих та наглядових органів за суб’єктами господарювання;

в) іншими питаннями зниження публічного тиску на суб’єктів господарювання;

5) переходу вітчизняних підприємств на стандарти виробництва ЄС;

6) підтримки підприємств реального сектору виробництва пільговими кредитами – погашення державою відсотків за кредити взятий на розвиток виробництва;

7) попередження корупції;

8) представництво виробничих підприємств та органів місцевого самоврядування в адміністративних судах.

9) іншими питаннями з розвитку виробничих малих і середніх суб’єктів господарювання.

10) супроводі грантової діяльності юридичних осіб