ДОКТОРАНТУРА​ І АСПІРАНТУРА

Відповідно до рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 09.02.2017 (протоколи № 39/1, 39/2) та Наказу Міністертва освіти і науки України від 10.02.2017 року за №28-л (Переоформлено згідно з наказом МОН України від 20.03.2023 р. номер 97-л), Науково-дослідному інституту публічного права була видана ліцензія на освітню діяльність (у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні. 

В цьому ж році був створений відділ докторантури і аспірантури та проведений перший набір здобувачів вищої освіти для отримання ступеня доктора філософії.