АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Відповідно до вимог Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про авторське право і суміжні права», Цивільного Кодексу України з метою підвищення якості наукової діяльності та забезпечення ефективної системи запобігання академічного плагіату в наукових працях академічна доброчесність є пріоритетом для колективу Науково-дослідного Інституту публічного права.

Система запобігання та виявлення академічного плагіату є невід’ємною складовою системи внутрішнього забезпечення якості наукової діяльності Інституту і включає наступні заходи: