АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Відповідно до вимог Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VIII, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII, Закону України «Про авторське право і забезпечення якості вищої освіти), суміжні права» від 05.12.2012 р. №3792-12, Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 р. №435-IV з метою підвищення якості наукової діяльності та забезпечення ефективної системи запобігання академічного плагіату в наукових працях академічна доброчесність є пріоритетом для колективу Науково-дослідного Інституту публічного права.

Система запобігання та виявлення академічного плагіату є невід’ємною складовою системи внутрішнього забезпечення якості наукової діяльності Інституту і включає наступні заходи: