НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

До уваги вступників! Набір до аспірантури у 2024 році розпочнеться після затвердження Правил прийому на 2024 рік згідно розпорядження Міністерства освіти і науки України.

На даний час набір в аспірантуру не здійснюється!

Міжнародна науково-практична конференція

«Підготовка дисертацій в умовах воєнного стану: актуальні питання та шляхи їх вирішення»

До уваги! Набір до аспірантури у 2024 році розпочнеться після затвердження Правил прийому на 2024 рік​​

«Актуальні питання розвитку юридичної

науки в період воєнного стану»

 

Запрошуємо взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку юридичної науки в період воєнного стану», яка відбудеться 17 травня 2024 року.

Запрошуємо 12 квітня взяти участь у ПЕРШОМУ МІЖНАРОДНОМУ ФОРУМІ «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ»

МЕТОЮ ФОРУМУ є обговорення проблем нормативно-правових основ регулювання обігу зброї в Україні з врахуванням викликів, пов’язаних з російсько-українською війною та пошук ефективних нормативно-правових шляхів їх вирішення.

Акредитаційна експертиза

Відповідно до підпункту 4 пункту 37 Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року №641, пункту 7 розділу ІІ Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 11.07.2019 року № 977 та відповідно до Тимчасового порядку проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку, затвердженого рішенням Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти від 17.03.2020 року, протокол № 6 (23), Наказу Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти № 373-Е від 22 лютого 2024 року в Науково-дослідному інституті публічного права 7-9 березня 2024 року буде відбуватися акредитаційна експертиза.

Перший міжнародний форум «Правове регулювання обігу зброї в Україні: нові виклики та перспективи вирішення»

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Першому міжнародному форумі «Правове регулювання обігу зброї в Україні: нові виклики та перспективи вирішення»

Метою Форуму є обговорення проблем нормативно-правових основ регулювання обігу зброї в Україні з врахуванням викликів, пов’язаних з російсько-українською війною та пошук ефективних нормативно-правових шляхів їх вирішення.

12 лютого 2024 року в Науково-дослідному інституті публічного права організовано та проведено науково-практичний круглий стіл: «Порядок підготовки дисертацій на здобуття наукового ступеня «доктора філософії» в сучасних умовах.

Під час наукового заходу було піднято низку актуальних питань, що виникають під час підготовки та захисту дисертацій.

Зокрема, питання науково-методичних підходів до написання дисертаційної роботи розкрила професор кафедри всесвітньої історії Волинського національного університету імені лесі Українки, кандидат історичних наук, професор Мирослава Філіпович.

Доктор юридичних наук, професор, академік, заслужений діяч науки і техніки України Іван Богатирьов навів основні етапи співпраці аспіранта на наукового керівника при написанні дисертації. 

Науково-дослідний інститут публічного права та Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України підписали меморандум про співпрацю.

31 січня 2024 року президент Науково-дослідного інституту публічного права доктор юридичних наук, професор Сергій Олександрович Короєд та директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, академік Національної академії правових наук України  Олександр Васильович Скрипнюк підписали Меморандум про співпрацю.

Метою договору є об’єднання наукового потенціалу установ для подолання правових викликів, які в час війни постали перед Україною.

Переконані, що тільки консолідація зусиль провідних учених дозволить ефективно вирішити поставлені завдання на шляху до Перемоги.

Правові основи відшкодування збитків від російської агресії: колективні та індивідуальні механізми

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародному круглому столі «Правові основи відшкодування збитків від російської агресії: колективні та індивідуальні механізми», який відбудеться онлайн 08 грудня 2023 року в Науково-дослідному інституті публічного права. Мета круглого столу – обговорення проблем правових основ регулювання відшкодування збитків від російської агресії, напрацювання колективних та індивідуальних механізмів.  

ІІІ Міжнародний пенітенціарний форум
«ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародного пенітенціарного форуму «Пенітенціарна система у глобальному вимірі», який відбудеться 3 листопада 2023 року об 11:00 год. в офлайн та онлайн-режимах 

Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ДИСЕРТАЦІЙ
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
»

30 вересня 2023 року о 10:00 на платформі Google Meet відбудеться Міжнародна науково-практичної конференція «Актуальні питання підготовки дисертацій в умовах воєнного стану» 

Міжнародна науково-практична конференція «ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРАВОВИЙ ВИМІР»

15 червня у Науково-дослідному інституті публічного права, за сприяння Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики пані Катерини Левченко відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Гендерна політика в умовах воєнного стану: правовий вимір».

ПОВАГА. ДОПОМОГА. СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Представники Науково-дослідного інституту публічного права взяли участь у заході Respect. Support. Justice — Повага. Допомога. Справедливість, який відбувся  відбувся 22 травня 2023 року у Києві.

Подія об’єднала українських урядовців, керівників правоохоронних органів, судової адміністрації, експертів з державного сектору і громадських організацій.

Науково-дослідний інститут публічного права є провідною науково-дослідною установою приватної форми власності у сфері публічного права, заснований у 2015 році 

За час роботи Інститут став потужним центром досліджень в галузі права, який постійно розвивається та вдосконалюється. Наукові заходи Інституту гуртують навколо себе кращих юристів-науковців, що суттєво сприяє розвитку правничої науки в Україні.

Інститут продовжує дотримуватися кращих традицій, закладених видатними українськими вченими. Духовними наставниками для нас стали:

Богдан Олександрович Кістяківський (4.11.1868 – 16.04.1920) – дійсний член Української Академії наук, фундатор вітчизняної теорії філософії права

Лев Йосипович Петражицький (13.04.1867 – 15.05.1931) – доктор римського права, професор, фундатор психологічної теорії права

Володимир Володимирович Копєйчиков (17.11.1923 – 9.06.2002) – академік правових наук України, доктор юридичних наук, професор, фундатор вітчизняної теорії держави і права

Володимир Михайлович Корецький (18.02.1890 – 25.06.1984) – академік Академії наук Української РСР, доктор юридичних наук, професор, один з фундаторів Загальної декларації прав людини ООН

Петро Михайлович Таланчук (1.07.1938) – дійсний член Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, фундатор вітчизняної освіти 

Вадим Борисович Авер’янов (7.05.1951 – 17.09.2010) – член-кореспондент Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, фундатор Людиноцентриської теорії права

ДІЯЛЬНІСТЬ

Метою діяльності Інституту є проведення наукових досліджень та науково-технічних розробок у сфері права для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, сталого розвитку, національної безпеки України та підвищення якості життя населення, супровід грантової діяльності юридичних осіб.

СТРУКТУРА

Інститут є центром, який об’єднує багатьох провідних вчених-адміністративістів, які беруть постійну участь в наукових заходах Інституту, в тому числі в атестації здобувачів вищої кваліфікації – кандидатів юридичних наук та докторів філософії у галузі права.

В Інституті функціонують:

  • вчена рада Інституту
  • відділ докторантури і аспірантури
  • відділ науково-правових експертиз та законопроектних робіт
  • відділ проблем публічного права
  • відділ актуальних питань філософії права, юридичної лінгвістики
  • відділ організаційного забезпечення наукових проектів та міжнародної діяльності