УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА