ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

 

Мета діяльності – організація та координація діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук.

Основні напрямки діяльності:

  • планування, організація, координація і аналіз підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях;
  • навчально-методичне, інформаційне та технічне забезпечення діяльності докторантури та аспірантури;
  • супровід діяльності спеціалізованих вчених рад.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

  • Організація та координація роботи з прийому на навчання (вступної кампанії) до аспірантури і докторантури здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора наук.
  • Ведення особових справ докторантів та аспірантів. 
  • Формування та подання до Міністерства освіти і науки України проектних показників на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за держзамовленням.
  • Організація навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі за освітньо-науковою програмою.
  • Підготовка та проведення сесій з прийому кандидатських іспитів. Підготовка та видача посвідчень про складені кандидатські іспити.
  • Підготовка статистичної звітності та інформації щодо підготовки аспірантів і докторантів.