Валентин ГАЛУНЬКО

ІДЕЙНИЙ ЗАСНОВНИК І ПОЧЕСНИЙ ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ

ГОЛОВА АКАДЕМІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НАУК

доктор юридичних наук, професор

Сергій КОРОЄД

В.О. ПРЕЗИДЕНТА ІНСТИТУТУ

доктор юридичних наук, професор

Юрій ГАРУСТ

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ З НАУКОВОЇ РОБОТИ

доктор юридичних наук, професор

Андрій БОРОВИК

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ З НАУКОВОЇ РОБОТИ ІНСТИТУТУ

кандидат юридичних наук, доцент

Лариса СОРОКА

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛОМ ДОКТОРАНТУРОЮ І АСПІРАНТУРОЮ  

доктор юридичних наук, професор

Сергій ОВЧАРУК

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛОМ ПРОБЛЕМ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

доктор юридичних наук, професор

Ксенія КУРКОВА

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛОМ НАУКОВО-ПРАВОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ТА ЗАКОНОПРОЕКТНИХ РОБІТ

доктор юридичних наук, професор

Артем РІПЕНКО

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛОМ АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА, ЮРИДИЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

доктор юридичних наук 

Мар'яна ВЕРХОТУРОВА

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛОМ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ І МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

кандидат історичних наук, доцент

Леся МИСЬКІВ

ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 26.503.01 НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

доктор юридичних наук, професор