СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Бабич Ігор Сергійович 

Назва дисертації: Адміністративно-правовий механізм призначення та перерахунку пенсій військово-службовцям та працівникам поліції в Україні

Науковий керівник: Кобзар Олександр Федорович

На здобуття наукового ступеня: кандидат юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право