СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Вдовін Ілля Олександрович

Назва дисертації: Організаційно-правові засади реалізації інформаційної безпеки України

Науковий керівник: Червякова Оксана Вікторівна

На здобуття наукового ступеня: кандидат юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право