СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Захаров Артем Вячеславович

Назва дисертації: «Адміністративні процедури в адвокатській діяльності»

Науковий керівник: Дрозд Олексій Юрійович

На здобуття наукового ступеня: кандидат юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право