СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Йовенко Іван Ігорович 

Назва дисертації: Адміністративно-правові засади діяльності територіальних підрозділів національної поліції щодо забезпечення реалізації конституційного права на мирні зібрання

Науковий керівник: Боровик Андрій Володимирович

На здобуття наукового ступеня: кандидат юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право